Referencie

Našim hlavným predmetom činnosti je tvorba internetových objednávacích systémov. Náš internetový objednávkový systém TIM5 nasadzujeme do nami vytvorených webových stránok, alebo ho implementujeme do už existujúcich stránok. Webové stránky využívajúce alebo napojené na TIM5:

Tvorba ostatných webových stránok:

H5SMS, s. r. o. - 2010